MOB Montreux - Oberland - Bernois
MOB 25-26 26 mos saanen
BDe 4/4 26 -- Lieu : Saanen (MOS Modelbahnguppe Obersimental saanenland) -- Date photo : 02.08.2013
25 26 chernex
BDe 4/4 25 et 26 -- Lieu : Chernex -- Date photo : 06.12.1986
25 zw
BDe 4/4 25 -- Lieu : Zweisimmen -- Date photo : 20.01.1985
20 25 chernex
BDe 4/4 16 et 26 (Second plan) -- Lieu : Chernex, Ateliers MOB